Selveje Netværket blev stiftet den 28. januar 2015.

Den 26.11.2014 blev der afholdt et orienteringsmøde for samtlige selvejende omsorgs-/plejecentre i København. Mødet var indkaldt af Plejehjemskomiteen af 1965, der var en sammenslutning af 5 selvejende plejehjem i Københavns Kommune.

Det blev et godt møde, som fastslog behovet for et forum at mødes og inspirere hinanden i og udvikle fælles ideer. Det blev blandt andet påpeget, at der ikke er nogen, som kan tale på samtlige selvejende institutioners vegne i forhold til kommunen eller andetsteds. Det er den enkelte selvejende institution, der alene kan beslutte og underskrive. Det var der enighed om, men det udelukker på den anden side ikke, at kommunen kan drøfte forhold af fælles interesse med en sådan fællesorganisation enten ved dennes bestyrelse eller et underudvalg. I sidste ende er det den enkelte selvejende institutions bestyrelse, der beslutter.

Efter orienteringsmødet blev der arbejdet videre med vedtægter for en sådan ny organisation, og disse lå den 28.01.2015 klar til Hovedkomiteens godkendelse. Det kan lyde lidt mærkeligt med ordet Hovedkomiteen, men der skete rent faktisk det, at den tidligere organisation, Plejehjemskomiteen af 1965, gennem en vedtægtsændring blev til Selveje Netværket. Formålet hermed var som nævnt at samle alle de selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune i én organisation eller ét netværk. Ved at gøre det på den anførte måde blev Selveje Netværket ejer af Plejehjemskomiteen af 1965’s formue, hvorved Selveje Netværket fik en pæn arbejdskapital.

Men hvad var Plejehjemskomiteen af 1965 for en størrelse:

Plejehjemskomiteen af 1965 blev stiftet 13. februar 1965 på Viola Nørløvs 65 års dag. Viola Nørløv var socialdemokratisk folketingsmedlem og hun stiftede allerede i 1937 Frie Børnehaver, der fik sin første institution i 1939.

Da Viola Nørløv nærmede sig pensionsalderen og havde afviklet nogle af sine mange gøremål og aktiviteter fandt hun kræfter til at danne ”Plejehjemskomiteen af 1965” i det år, hvor hun selv fyldte 65.

I 60´erne havde Københavns Kommune en god økonomi og udbyggede byen for at kunne rumme alle sine borgere. Muligheden for at få de almene boligorganisationer til at opføre nye plejehjemsbygninger i forbindelse med andet nybyggeri har sikkert medvirket til ideen om at skabe en Plejehjemskomite på samme idegrundlag som Frie Børnehaver blev skabt på, hvor ”frie” stod for ingen politisk eller religiøs påvirkning i institutionen.

PK 65s første vedtægt blev vedtaget på et komitemøde 24.05.1965 af komitemedlemmerne:

Formand, Helle Virkner Krag, skuespiller, statsministerfrue

Næstformand, Viola Nørløv, folketingsmedlem

Kasserer, Ella Christensen, Borgerrepræsentant

Sekretær, Karen Dahlerup, sekretær, Socialdemokratisk Forbund

Edith Olsen, forbundsformand KAD

  1. E. Kløve Larsen, kontorchef, Lejerbo

Carl Th. Jørgensen, redaktør, Aktuelt Horsens

  1. Nygaard Hansen, kontorchef, Socialdirektoratet, Københavns Kommune

 

Plejehjemskomiteens formandskab:

Helle Virkner Krag, formand 1965 – 1986

Gerda Louw Larsen, formand 1986 – 2004

Nina Bentved, formand 2004 – 2015

 

Plejehjem etableret af PK 65 forud for Bistandslovens ikrafttrædelse 01.04.1976:

  1. Stærebo, Stærevej 66-68 NV. Bygningen er opført i 1969 af AAB. Driftsoverenskomst opsagt til fuld afvikling pr. 31.12.2007.
  1. Tingbjerg, Midtfløjene 1, 2700 Brønshøj, opført af SAB/KAB. Ombygget 2010 til 55 boliger, navneændring til Tingbjerghjemmet.
  1. Hørgården, Brydes Allé 28,30,32 2300 København S, opført 1974 af KSB/3B. Ombygget gradvist fra 2012 til 193 boliger, heraf 38 rehabpladser, hvor boligerne er 1 rums, medens de andre er 2 rums.
  1. Bryggergården, Alsgade 15 1764 København V, opført 1974 af KSB/3B etableret af PK 65 i samarbejde med Carlsberg, 40 boliger.
  1. Plejebo, Saxogade 61, 1662 København V, opført 1977 af FSB. Udflyttet til Langgadehus, Valby Langgade 97, 2500 Valby, opført 2010 af AKB 72 boliger.
  1. Kong Frederik IX., Ribe Landevej 128, Haderslev, opført 1977, etableret af PK 65/Gigtforeningen. Haderslev kommune har kommunaliseret plejehjemmet. Bestyrelsen har pr. 1. april 2005 ophævet den selvejende institution.
  1. Odense, etableret af PK 65 men senere kommunaliseret af Odense Kommune.
  1. Rundskuedagens Plejecenter, Dannebrogsgade 44, 1660 København V, opført 1969 af en lokalkomite med borgerrepræsentant Tove Westphal som formand – ombygget 2001 til moderne 2 rums boliger af FSB. 37 boliger. Optaget i PK 65 22. maj 2002.

 

Plejehjemskomiteen af 1965 fandt, at formålet ikke længere var relevant eller muligt at realisere og ønskede derfor at koncentrere foreningens formål om andre opgaver. Derfor vedtægtsændringen, hvorved PK 65 reelt er nedlagt og opstået som Selveje Netværket.

Link til vedtægter og medlemsfortegnelse med videnspersoner og bestyrelse.

Selveje Netværket – Vedtægter 2016