Højdevang Sogns Plejehjem

Sundbyvestervej 97, 2300 København S.

Tlf: 36 13 32 00

Forstander: Lotte Breum

Bestyrelsesformand: Povl Nielsson

Glimt fra Højdevang Sogns Plejehjem:

På Højdevang Sogns Plejehjem har vi mange forskellige aktiviteter, som vi altid planlægger efter beboernes ønsker og behov.

Vi forsøger at være sammen så meget som muligt omkring forskellige aktiviteter, som blandt andet er:

 • Højtlæsning
 • Sang og musik
 • Gymnastik og bevægelse
 • Leg og spil
 • Gudstjenester
 • Mandeklub
 • Håndarbejde
 • Besøg fra besøgshund
 • Banko
 • Busture
 • Kaffe og snak
 • Film
 • Høre musik.

Vi får også besøg af børn fra institutioner i nærområdet og er gode til at finde på sjove og inspirerende stunder sammen med de små.

Vores fredagsdans er et stort højdepunkt for både husets beboere og medarbejdere. Sang, dans og musik er nemlig vigtige elementer i vores hverdag, da de sætter skub i erindringerne og får os til at mindes oplevelser, som vi hver især har haft i livet.

Vi holder også samtalegrupper, hvor vi taler om vores minder fra livet og vores liv generelt.

Højtider som midsommerfest, høstfest, jul og påske fejrer vi også.

De fleste af vores aktiviteter er åbne for alle – både beboere, venner, familie, frivillige, lokale skoler, institutioner og andre, som har interesse.

Nye idéer til aktiviteter er altid velkomne.

Læs mere her: www.hojdevangsognsplejehjem.kk.dk