December 2019 – OMSORGSCENTRET HJORTESPRING

Lige fra det spæde forår og til et godt stykke ind i efteråret kan beboerne på Hjortespring nyde den smukke blomstrende have

Juleaften bliver de fleste da her på plejehjemmet

De to store gule bygninger, der rummer Omsorgscentret Hjortespring, rejser sig højt og flot i det yderste af Herlev kommune, og selv om bygningerne er beliggende i Herlev, har stedet driftsoverenskomst med Københavns kommune. Det betyder, at beboerne, som bor på Omsorgscentret Hjortespring, kommer fra stort set hele København.

Hjortespring er et af de større plejehjem – og det kan have både fordele og ulemper, fortæller Inge Andersen, der har været forstander det seneste halvandet år.

  • Fordelen er, at vi ikke er så sårbare, som mindre steder kan være.
  • Ulempen kan være, at det er svært som forstander at komme rundt og have så tæt kontakt til alle ansatte, som jeg gerne vil have siger Inge Andersen.

Det er den tætte kontakt til både beboere og personale, der i sin tid fik Inge Andersen til at springe fra hospitalsmiljøet og ind på et plejehjem.

  • Det ligger mig meget på sinde at skabe et hjem for de ældre. De skal have den pleje og omsorg, de har behov for; men de skal også have noget andet, der kan fylde deres liv ud, give det mening og indhold. De ældre skal have et fællesskab og et socialt netværk. Vi arbejder derfor bevidst med at få de ældre ud af isolation og ensomhed, de skal have et godt liv her og en god afslutning på livet, siger Inge Andersen.

Vil ikke være til ulejlighed

De fleste beboere holder juleaften på plejehjemmet. Mange af de ældre får tilbud fra deres pårørende om at komme hjem til dem juleaften, men vi hører tit de ældre sige, at de ikke vil være til ulejlighed, og derfor vælger de i mange tilfælde at holde juleaften her. De pårørende er velkomne, ligesom personalets familie også er velkomne til at holde juleaften her.

Kompetencer

  • Hovedparten af personalet på Hjortespring er social- og sundhedsassistenter, men der er ansat personale med mange forskellige kompetencer både sundhedsfaglige, pædagogiske og træningsmæssige. Der arbejdes bevidst med kompetenceudvikling af medarbejderne inden for forskellige områder fx palliation, demens, forebyggelige indlæggelser og triagering. Det giver både høj kvalitet i arbejdet og større tilfredsstillelse hos medarbejderne.
Især ældre mænd har svært ved at komme over de tab og sorger, livet byder på. Derfor arbejder vi med et projekt, der handler om mistrivsel hos mænd efter tab. Vi har en pædagog, der er ansat i dette projekt, og det afsluttes sensommeren 2020, fortæller forstander Inge Andersen.