Maj 2018

NYBODERGÅRDEN

Ada Birthe nyder at komme ud under de blomstrende kirsebærtræer på langelinje

Vi er et hjem

Nyboder er et spændende og levende åndehul midt i byen, og her ligger Plejehjemmet Nybodergården.

Nybodergården er et lille, hyggeligt plejehjem, hvor der bor 54 ældre. Beboerne vælger hjemmet af forskellige grunde. Fælles er dog, at de synes om den fortættede stemning, der hersker her midt i København – den kan de li`!

Plejehjemmet er en selvejende institution, hvor bestyrelsen udgøres af præster og menighedsrådsmedlemmer fra Holmens, Garnisons og Frederiks Kirker.

  • Vi bruger vores præster meget både i hverdagen og ved højtiderne, og præsterne er altid villige til at komme og tale med både beboere, pårørende og personale, fortæller forstander Jette Jensen.

En topmoderne virksomhed

Udover at være et hjem for ældre og gamle er Nybodergården også en virksomhed.

Hjemmet arbejder i tråd med Sundheds- og omsorgsforvaltningens politikker, strategier og ikke mindst ”Mission og Vision.” Samarbejdsfladerne strækker sig videre i partnerskaber med private, frivillige, skoler og uddannelsesinstitutioner – andre forvaltninger, kommuner, organisationer og hospitaler.

Nybodergården er også et uddannelsessted og indgår i projektsamarbejde med Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i forhold til sikker sammenhæng for beboer/patient – relateret til forebyggende indlæggelser.

  • Som forstander er det vigtigt at involvere sig i bevægelserne i sundhedsvæsenet og at bidrage til udviklingen indenfor sygeplejen for hele tiden at højne patientsikkerheden. Nybodergården var således blandt de første i København til at ansætte en plejehjemslæge. Det var i foråret 2016, og det er et samarbejde, der er unikt for os alle, fortæller Jette Jensen.

Vi kan ikke erstatte det, de har mistet

Den ældste beboer i Nybodergården er 104 år; og den, der har boet her længst, har boet her i ni år.

  • Det er vigtigt for os alle, at huset opleves som de ældres hjem. Når en ny beboer flytter ind, gør vi os umage med at lære ham / hende at kende, og at få en god kontakt med deres familie og pårørende. Når vi møder vores beboere første gang, er det vigtigt at huske på, at de har levet et langt liv, som de bærer med ind i deres nye hjem.
  • Nogle af vores ældre kan opleve sig ensomme. Som personale kan vi jo ikke erstatte dem, de savner. Men vi kan tilbyde noget andet: Fællesskabet!
  • Fællesskabet kan være sociale sammenkomster, motion, cykel- og gåture, musik og samtaler for blot at nævne nogle af de mange ting, der foregår på Nybodergården.
  • Hver tirsdag kommer den nærliggende vuggestue på besøg, og så er her både fællessang og dans. Stor succes for både de mindste og de ældste.

Profilplejehjem

Jette Jensen ønsker, at Nybodergården får stemplet ”profilplejehjem”.

  • Vores profil skal gerne afspejle den åndelighed, der er i dette smukke 40 år gamle hus, og den tilknytning vi har til vores tre kirker. Og ordet åndelighed skal forstås på den måde, at det rummer musik, højtidelighed, kunst og kultur, som vi prioriterer højt.

Løst og fast

*Nybodergården er helt fremme i skoene, når det handler om at samle på Smileys.

*Arbejdstilsynet gav i 2016 en grøn Smiley, og køkkenet har en Elite Smiley.

*I 2018 arbejder Nybodergården videre med at fastholde alle de gode resultater og udvikle hjemmet med fokus på høj faglighed, kvalitet, kommunikation og ordentlighed herunder takt, tone og pli.

www. nybodergaarden.kk.dk

Nyt maskinhold: Der er daglig træning under kyndig vejledning.