Første møde med ny borgmester, Sisse Marie Welling

Tirsdag den 27. februar tog Københavns nye sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) imod Selveje Netværkets formand Svend Erik Christiansen (tv) og næstformand Erik Vinding (th).

Sisse Marie Welling tiltrådte som ny borgmester den 1. januar, og derfor havde Selveje Netværkets formandskab bedt om et møde, hvor man både kunne fortælle om sine egne planer og naturligvis også for at høre, hvilke planer den nye borgmester har for plejehjemsområdet.

Det første emne, der blev drøftet var den igangværende debat om driftsoverenskomsterne, hvor parterne er enige om, at der skal arbejdes med at gøre dem mere fleksible.

Borgmesteren fortalte, at der fortsat arbejdes med at etablere nye plejecentre, og  Selveje Netværket tilbød at medvirke til, at nogle af disse bliver selvejende.

Sisse Marie Welling, Svend Erik Christiansen og Erik Vinding var enige om at fortsætte møderne mellem kommunen, plejecentrene og Selveje Netværket.