Hurtige glimt fra det politiske topmøde på Langgadehus Plejecenter

Selveje Netværket havde i slutningen af oktober indbudt de politiske partier, der stiller op til valget den 21. november, til et politisk debatmøde.

Formålet med mødet var at høre partiernes indstilling til de udfordringer, der er på plejehjemsområdet i København.

De otte politikere havde på forhånd fået tilsendt fem spørgsmål, og ordstyrer, journalist Birgit Meister, der har beskæftiget sig meget med ældre og ældreomsorg sørgede for at alle kom til orde i debatten.

Vi bringer her et citat-overblik fra mødet:

Birgit Kehler Holst, Alternativet: Vi er meget positive overfor profilplejehjem. Men vi må jo også respektere, at der er mange, der ikke ønsker at forlade den bydel, de måske har boet i det meste af deres liv.

Sisse Marie Welling, SF: Jeg sidder i sundheds- og omsorgsudvalget i Københavns Kommune og har arbejdet meget tæt sammen med borgmesteren. Det er vigtigt, at vi har de selvejende institutioner, for I kommer med nogle ildsjæle, som vil noget andet. Det er vigtigt, at vi ikke får 50 ens plejehjem. Vi skal derimod have 50 forskellige plejehjem.

Susanne Møller, Konservative: Vi slipper ikke helt for dokumentation på vores plejehjem. For de ældre skal sikres den basale pleje. Der har været talt meget om de pårørendes krav og forventninger, og jeg vil understrege, at man godt kan stille krav til de pårørende. Jeg er meget positiv indstillet overfor at etablere en aktivitetskoordinator til at arbejde med frivillige og koordinere det frivilliges arbejde.

Alex Vanopslagh, Liberal Alliance: Jeg er meget optaget af – og inspireret af – det tyske plejehjems-system, hvor der er frit valg mellem forskellige plejeboliger betalt af det offentlige.

Henrik Nord, Radikale: Jeg har en drøm om et flydende plejehjem fx ved Christianshavn. Vi skal indføre en egentlig pårørende-uddannelse, så de ved, hvad de kan og må. Der, hvor de gode ledere er, der er den gode kvalitet også. Vi skal koble de pårørende og de frivillige, så personalet kan få mere overskud til at gøre mere for dem, der ingen pårørende har.

Charlotte Lund, Enhedslisten: Dokumentation kommer vi ikke helt uden om, for det skal dokumenteres, at de ældre får den pleje, de skal have. De frivillige må ikke udføre fagligt arbejde. De frivillige er ikke en ressource, man kan skrive ind i budgettet. Jeg er glad for, at udvalget sagde nej til udbud på plejehjemsområdet. Det er alt for vigtigt til, at der kan handles herom.

Henrik Appel, Socialdemokratiet: Jeg vil gerne sætte plejehjemmene helt fri. Kommunen skal blot give en pose penge, og så skal man på det enkelte plejehjem få det til at hænge sammen. Men når noget så går galt, skal man naturligvis også bøde herfor. Hvordan gør vi vores ældrepleje endnu bedre? København er – sammenlignet med andre store byer i Danmark – absolut dyrest. Hvor forsvinder pengene hen? Er forvaltningen af midlerne ikke god nok?

Som politiker kan vi skabe rammerne, men det er lederne og medarbejderne, der skal skabe resultaterne.

Thomas Jaskov, Venstre: Vi må flytte penge fra andre områder over til plejehjemmene, for der er virkelig brug for flere midler her. Der skal laves nogle omprioriteringer, så der kan komme flere penge til ældreområdet. Personalet kan ikke løbe hurtigere. Der skal simpelt hen flere penge til, hvis man skal løfte kvaliteten. Der skal vises tillid til de ansatte, for vi har tillid til, at de er de bedste til at løfte opgaven.