Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 – 06.10.2016

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 den 6. oktober 2016 kl. 16.00 på Håndværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49, 2400  København N.

 

Deltagere: Formand Svend Erik Christiansen, Randi Krogdal Steen, Troels Behr, Barbara Lisemose og Frede Mølgaard.

Afbud: Erik Vinding og Knud Melballe Olsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 25.08.2016

2. Det politiske topmøde

3. Møde med borgmesteren 21.11.2016 kl. 14.00 – 15.30 på Fælledgården

4. Frivillighedsprojektet i samarbejde med Inger Billund

5. Nyt ERFA møde

6. Evt.

Ad. 1.: Referatet blev godkendt.

Ad. 2.: Svend Erik og Frede laver i fællesskab en opsamling fra planlægningsmødet, sender den til deltagerne i mødet + øvrige bestyrelse. Efter evt. kommentarer sendes papiret til alle medlemmer til kommentering og supplering samtidig orienteres alle om, at Det Politisk Topmøde efter eksperters anbefaling er fastsat til at finde sted primo september 2017. Med andre ord har vi god tid til planlægningen.

Ad. 3.: På planlægningsmødet, hvor Svend Erik og Erik havde deltaget havde der været tale om et møde med lokalområdelederne. Der kommer vist ingen konklusion herpå.

Men det blev aftalt på bestyrelsesmødet, at Sved Erik laver et oplæg om selveje på mødet, som borgmesteren så får til opgave at forholde sig til.

Ad. 4.: Frede rykker for møde med Helle Schnedler (Er nu aftalt til 28.10.2016).

Ad. 5.: Satser på et nyt ERFA-møde i marts. Afventer et godt emne til mødet.

Ad. 6.: Besluttet at lave et møde med en Christiansborgpolitiker om mulighed for at ændre lovgivning, så det bliver muligt at modregne opholdsbetalingen i beboernes pensionsudbetaling, forinden pengene indgår på beboerens konto. Det må vel være justits- eller sundhedsminister.

Næste møde aftaltes til 06.12.2016 kl. 17.00. Randi forsøger at reservere det til Moltkes Palæ.

Referat v/Frede Mølgaard

17.10.2016

Download pdf: Bestyrelsesmøde nr. 8 – 06.10.2016