OMSORGSCENTRET BOMI-PARKEN

Omsorgscentret Bomi-Parken

Gyldenrisvej 4, 2300 København S, tlf. 82 56 67 01.

Forstander: Mette Clemmensen, konst., vp19@kk.dk

Bestyrelsesformand: Anne-Lise Nerving, Studsbøl  Allé 45, 2770 Kastrup, tlf. 22 78 61 53, nerving@hotmail.dk

www.bomi-parken.kk.dk